Adatmigráció


Nemzetközi mércével is kimagasló az a piaci tapasztalat és szakismeret, amelyet a Takarékinfo az adatmigráció terén az elmúlt években felhalmozott. A takarékok országos fúzióját kísérő adatmigrációhoz hasonló volumenű és összetettségű informatikai átalakítást még senki nem hajtott végre a magyar piacon.

2013-2020 között a Takarékinfo összesen 377 pénzintézeti migrációt hajtott végre, közel 3,5 millió gigabyte adatot kezelt és költöztetett át, valamint kiépítette a Takarék Csoport egységes informatikai rendszerét.

A folyamat során jelentős informatikai fejlesztéseket kellett végrehajtanunk, hogy a rendszerek rendkívüli sokszínűsége kezelhető méretűvé csökkenjen. A korábbi kisebb takarékszövetkezetek összesen hét számlavezető rendszerét (Polaris-Dream, Globe, Eurobank, MoonSol, Kisbanki BOSS, MTBBOSS, ZsebBOSS) 2017-ben mindössze 6 hónap alatt kettőre csökkentettük (Eurobank és MoonSol).

Az egyesülés előtt a takarékszövetkezetek összesen hatféle netbankrendszert működtettek (számos módosított, egy-egy takarékszövetkezet számára testre szabott verzióban), ezeknek a számát 2017 végére egyre csökkentettük és biztosítottuk, hogy mindenki az egységes, a Takarék Csoport számára kifejlesztett Electra Internet Banking 7-es verzióját használja.

A géptermek számát 2018-ra 20-ról 5-re redukáltuk úgy, hogy a korábbi FHB-bankok teljes géptermi kapacitását a dél-alföldi géptermeikbe költöztettük át. Közel 3 millió számlát mozgattunk meg ebben az időszakban. Nagy előrelépés volt az is, hogy a Takarék Csoport mintegy 7000 munkatársa számára ekkor vezettünk be egy egységes desktop-virtualizációs megoldást, amellyel a munkatársak hozzáférhettek az egységesülő informatikai rendszerekhez.

A fúziókat kísérő migrációk és az Egységes Informatikai Rendszer létrehozása során szem előtt kellett tartani, hogy közben a takarékszövetkezeteknek folyamatosan működniük kellett, ki kellett szolgálniuk az ügyfeleiket, az üzleti fejlődés nem állhatott meg. Ez komoly kihívást jelentett, amit kis, szakaszos lépések végrehajtásával tudtunk hatékonyan kezelni.