Mergers & Acquisitions tranzakciók IT támogatása


A Takarékinfo Zrt. a magyar piacon példa nélküli tapasztalatokkal rendelkezik M&A tranzakciók informatikai támogatása terén.

A magyarországi takarékszövetkezetek egyesülése során 2013-2020 között összesen 126 hitelintézeti fúzió informatikai támogatását terveztük meg, szerveztük le és menedzseltük, 377 db pénzintézeti migrációt hajtottunk végre, a takarékok által közel 1.000 korábban felhalmozott alkalmazást kezeltünk. A korábbi 6 netbankrendszert egyetlen, közös internetes rendszerbe integráltuk, a szervertermek számát országosan húszról kettőre csökkentettük. A migrációk során közel 3,5 petabyte (3 millió 500 ezer gigabyte) adatot kezeltünk és költöztettünk át.

Ebben a rendkívül összetett folyamatban a konszolidáció és az Egységes Informatikai Rendszer platformfejlesztés olyan egyedi kombinációját kellett végrehajtanunk, ami egyedülálló a magyar bankvilágban. Mindezt úgy, hogy ezzel párhuzamosan zavartalanul biztosítanunk kellett a napi üzletmenetet a folyamatosan változó létszámú szövetkezeti hitelintézetek számára.

A Takarék Csoport közös informatikai rendszerének fokozatos kiépítése során a korábbi kilenc, teljesen eltérő kapacitású és minőségű számlavezető alaprendszerből egyet tartottunk meg, amelyet folyamatosan fejlesztve és egy robosztus tranzakciós motorral ellátva alkalmassá tettünk a hatalmas termékpaletta befogadására és több millió számla kezelésére. Az informatikai kihívásokat fokozta, hogy a takarékok nem önállóan csatlakoztak az országos elszámolási rendszerhez (GIRO), hanem központi bankjukon keresztül, ami különösen az azonnali fizetési rendszer bevezetésekor jelentett igen komplex feladatot.

Az utolsó 6 korábbi takarék állományainak migrációját az azonnali fizetési rendszer zavartalan működtetése mellett hajtottuk végre. Ez azt jelentette, hogy folyamatosan biztosítanunk kellett az ügyfelek számára az AFR küldés-fogadás lehetőségét, ami csak olyan informatikai megoldásokkal lehetséges, amelyek képesek a számlavezető rendszer használata nélkül is működni.